Zimowa

icon4

■ odśnieżanie ręczne i mechaniczne
■ skuwanie lodu
■ odśnieżanie dachu
■ utrzymanie w czystości dróg dojazdowych i parkingów
■ usuwanie śliskości poprzez zastosowanie mieszanki piaskowo-solnej