Usługi Specjalistyczne

hoover

■ mycie elewacji
■ mycie kostki brukowej
■ mycie opraw oświetleniowych
■ inne usługi doczyszczania według indywidualnych potrzeb Klienta