Letnia

sun-icon-14

■ letnie utrzymanie czystości wokół obiektów
■ pielęgnacją zieleni, koszeniem trawy, przycinka
■ nasadzanie rabat kwiatowych oraz żywopłotów
■ usuwanie samosiewów karczowanie terenu
■ równanie terenu
■ mechaniczne zamiatanie dróg, placów, parkingów i chodników
■ mechaniczne i ręczne opryski przeciw chwastom
■ zbieranie śmieci, papierów z trawników i rabat
■ opróżnianie koszy na śmieci
■ grabienie liści
■ koszenie, nawożenie, pielenie
■ ścinka drzew
■ mycie wiat wózkowych
■serwis dzienny
■ mycie okien
■ sprzątanie otoczenia: ciągów komunikacyjnych, placów postojowych